Gå til sideindhold

Om os

Ungdomsskolens lovgivning stammer fra 1942, hvor der var behov for, at de unge kom væk fra gadehjørnerne og ind i klasselokalerne.  En lov, der stadig giver de unge 13-18 årige mulighed for læring i fritiden. På Skanderborg Ungdomsskole har vi en masse forskellige fritidstilbud til de unge, og desuden har vi 4 ungdomsklubber fordelt over hele kommunen.

Ud over fritidsundervisning tilbyder vi også dagundervisning, og vi har i dag følgende afdelinger:

 

Fritid

Vi har naturligvis en bred vifte af fritidsaktiviteter, arrangementer og rejser. Vores tilbud er fra 7. klasse til 18 år.  Se her for at tilmelde dig. 

 

Finlandsvej 5

- er navnet på fritidsundervisningens rammer. Stedet rummer i dag store og rummelige værkstedsfaciliteter som træ, metal, design, crossfit, e-sport, FabLab o.s.v. En stor del af fritidsundervisningen finder sted her. Lokalerne er til daglig i brug af 10. klasser, specialklasser og folkeskoleklasser. 

Der er på Finlandsvej Open Lab i vores nye FabLab hver torsdag kl. 18-21. Se mere på Facebook

Ligeledes har vi på Finlandsvej Åbent KreaLab hver tirsdag kl. 15.00-18.30 og hver fredag kl. 12.00-15.00. Se mere på 

Facebook eller instagram.

I Ry har vi på Mølleværket Åbent KreaLab hver mandag 17-21. Se mere på Facebook eller instagram

 

Klubber

Vi har én ungdomsklub i Stjær - se her.

Derudover har vi et anderledes klubtilbud i Låsby med fast åbning hver mandag og torsdag aften og derudover yderligere tiltag for Låsbys unge.

I Ry har vi ligeledes flere alternative klubtilbud til byens unge på og omkring Mølleværket. I Ry har vi fast åbent hver tirsdag og onsdag aften.

Flere af vores aktiviteter er ligeledes åbne for resten af kommunens unge. Se mere på 

Klubtilbud i Ry, Låsby og Stjær - Skanderborg Ungdomsskole (skanderborg-ungdomsskole.dk)

 

 

UCS10 (10. klasse)

for alle kommunens unge, der ønsker at tage 10. klasse. UCS10 har et bredt spektrum af fagkombinationer, der gør den attraktiv som det første år af den unges ungdomsuddannelse. UCS10 holder til på Højvangen 6 i Skanderborg. Her har vi en skole med fantastiske fysiske “campus” rammer, sociale opholdsmiljøer og almindelige undervisningslokaler. Meget af den kreative undervisning foregår i Ungdomsskolens rammer på Finlandsvej 5, bl.a. design, FabLab, musik, e-gaming, crossfit og byggeværksted.

 

Skolen på Finlandsvej

er et specialtilbud målrettet elever fra 7.-10 kl. inden for normalområdet med sammensatte vanskeligheder (sociale, emotionelle og/ eller kognitive), som af forskellige årsager har brug for at have et skoletilbud med en mere struktureret og forudsigelig hverdag med tydelig guidning og stilladsering i undervisningen. Det er et meget fleksibelt skoletilbud, hvor der især bliver kigget på, hvad den enkelte elev kan profitere af for at kunne lykkes med sin skolegang. 

 

A-gruppen

er et tilbud i regi af UCS10:

Tilbuddet er for elever med en diagnose indenfor ASF (autismespektrumforstyrrelse) og/eller svær ADHD 2.

A-gruppen skal give eleverne hjælp til:

personligt at kunne skabe overblik og planlægge, være fleksibel og organisere samt have selvindsigt

socialt at kunne danne relationer og forstå samt agere i sociale sammenhænge

fagligt at kunne blive stærkere i fagene med fokus på uddannelses- og arbejdsmulighederne

at få øget kendskab til og fortrolighed med campusmiljøet og udbuddet af ungdomsuddannelser 

 

Ungeklassen og Ukraineklassen

Ungdomsskolen tæller 2 grupper af sent ankomne flygtninge i alderen fra 14-18 år, der som fællesnævner, primært undervises i den prøveforberedende undervisning indenfor fagene dansk, matematik og engelsk.

Målsætningen for målgruppen er, efter 2-3 år, at kunne eksamineres i folkeskolens FP9 i ovennævnte fag eller kunne sikre videre adgang til arbejdsmarkedet og egen forsørgelse.

Undervisningen tilbydes i rammer, der også vægter et kreativt og erhvervsfremmende aspekt, med en internationalt og globalt udsyn.

Det er samtidig en fælles forståelse at skolen ikke kun består af faglig undervisning, men ligeledes i tænkningen at danne hele mennesker, fællesskabets betydning og den samfundsmæssige dannelse.

Kontakt: Frank Oxholm Jensen, 29382361 – frank.oxholm.jensen@skanderborg.dk

 

Ungdomsskolens udviklingskontrakt for 2022

Ungdomsskolens bestyrelse

 

 

Brug af fotos til reklame

Vi gør opmærksom på, at vi ind imellem benytter fotos fra undervisningssituationer på vores hjemmeside, sociale medier og i reklameøjemed. Hvis du ønsker et billede fjernet, er du velkommen til at kontakte Ungdomsskolen. 

 

 Senest opdateret 26.06.2024 13:22 af SBW
Apricore logo