Gå til sideindhold


Om os

Ungdomsskolens lovgivning stammer fra 1942, hvor der var behov for, at de unge kom væk fra gadehjørnerne og ind i klasselokalerne.  En lov, der stadig giver de unge 13-18 årige mulighed for læring i fritiden. På Skanderborg Ungdomsskole har vi en masse forskellige fritidstilbud til de unge, og desuden har vi 4 ungdomsklubber fordelt over hele kommunen.

Ud over fritidsundervisning tilbyder vi også dagundervisning, og vi har i dag følgende afdelinger:

 

Fritid

Vi har naturligvis en bred vifte af fritidsaktiviteter, arrangementer og rejser. Vores tilbud er fra 7. klasse til 18 år.  Se her for at tilmelde dig. 

 

Finlandsvej 5

- er navnet på fritidsundervisningens rammer. Stedet rummer i dag store og rummelige værkstedsfaciliteter som træ, metal, design, crossfit, e-sport, FabLab, madlavning o.s.v. En stor del af fritidsundervisningen finder sted her. Lokalerne er til daglig i brug af 10. klasser, specialklasser og folkeskoleklasser. 

Der er på Finlandsvej Open Lab i vores nye FabLab hver torsdag kl. 18-21. Se mere på Facebook

Ligeledes har vi på Finlandsvej Åbent KreaLab hver tirsdag kl. 15.00-18.30. Se mere på 

Facebook eller instagram.

I Ry har vi Åbent KreaLab hver mandag 17-21. Se mere på Facebook eller instagram

 

Klubber

Vi har én ungdomsklub i Stjær - se her. Derudover har vi et anderledes klubtilbud i Låsby med fast åbning hver mandag og torsdag aften og derudover yderligere tiltag for Låsbys unge. I Ry har vi ligeledes flere alternative klubtilbud til byens unge på og omkring Mølleværket. Flere af vores aktiviteter er ligeledes åbne for resten af kommunens unge. Se mere på 

https://www.skanderborg-ungdomsskole.dk/Tilmelding

 

UCS10 (10. klasse)

for alle kommunens unge, der ønsker at tage 10. klasse. UCS10 har et bredt spektrum af fagkombinationer, der gør den attraktiv som det første år af den unges ungdomsuddannelse. UCS10 holder til på Højvangen 6 i Skanderborg. Her har vi en skole med fantastiske fysiske “campus” rammer, sociale opholdsmiljøer og almindelige undervisningslokaler. Meget af den kreative undervisning foregår i Ungdomsskolens rammer på Finlandsvej 5, bl.a. design, FabLab, musik, e-gaming, crossfit og byggeværksted.

 

Jeksendalskolen

- et anderledes skoletilbud til elever fra 0. – 9. klasse. Eleverne på Jeksendalskolen har forskellige vanskeligheder, der gør det svært at begå sig i det almene miljø. Nogle elever har diagnoser såsom ADHD, Asperger, Tourette, Autisme, andre har bare rigtig svært ved at indgå i de sociale spilleregler. Vores indgangsvinkel til eleverne er en struktureret og genkendelig hverdag, hvor overblikket skabes af de voksne.

 

Skolen på Finlandsvej

er et specialtilbud målrettet elever fra 7.-10 kl. inden for normalområdet med sammensatte vanskeligheder (sociale, emotionelle og/ eller kognitive), som af forskellige årsager har brug for at have et skoletilbud med en mere struktureret og forudsigelig hverdag med tydelig guidning og stilladsering i undervisningen. Det er et meget fleksibelt skoletilbud, hvor der især bliver kigget på, hvad den enkelte elev kan profitere af for at kunne lykkes med sin skolegang. 

 

A-gruppen

er et tilbud i regi af UCS10:

Tilbuddet er for elever med en diagnose indenfor ASF (autismespektrumforstyrrelse) og/eller svær ADHD 2.

A-gruppen skal give eleverne hjælp til:

personligt at kunne skabe overblik og planlægge, være fleksibel og organisere samt have selvindsigt

socialt at kunne danne relationer og forstå samt agere i sociale sammenhænge

fagligt at kunne blive stærkere i fagene med fokus på uddannelses- og arbejdsmulighederne

at få øget kendskab til og fortrolighed med campusmiljøet og udbuddet af ungdomsuddannelser 

 

Ungdomsskolens udviklingskontrakt for 2022

Ungdomsskolens bestyrelse

Køreplaner for skolebusser i Skanderborg Kommune

Køreplaner for regional-, lokal- og flexbusser

 

 

Flexbus - hvis du har ungdomskort

Alle unge i Skanderborg Kommune kan frit benytte sig af gratis flexbus rundt i kommunen efter kl.18 på hverdage og fra kl. 6 til 24 i weekender hvis de har ungdomskort. Ungdomskort kan man få, hvis man er:

  • 16-19 år, eller
  • elev på en ungdomsuddannelse, eller
  • studerende på en videregående uddannelse

 

Det er både smart og nemt. 😊

 

For unge under 16 år (uden ungdomskort) er prisen på flexbus samme pris som normale busbilletter til børnetakst. En flexbus kører kun på bestilling, men mellem stoppesteder, og kun ud fra køreplanen. 

En flexbus skal bestilles min. en time i forvejen. Læs mere i linket her, om hvordan du kommer i gang med at bruge flexbus.

https://www.midttrafik.dk/flextrafik/flexbus/

F.eks. er der bus fra Hylke og Tebstrup til Campus for 11 kr.  pr. vej. Fra Stjær og Galten er prisen 16 kr. pr. vej. 

Se køreplaner her fra 

  • Rute 107. Horsens
  • Rute 309. Stilling - Jeksen - Stjær - Skovby - Galten - Herskind
  • Rute 311. Glarbo - Ry
  • Rute 12. Hylke - Brørup

Arriva tog fra Ry, alken, Laven, Hørning

Ved spørgsmål til transport eller evt. samkørsel med andre elever fra fritidshold, kontakt da afdelingsleder Stine Wonsild på 21193020. 

 

 

Brug af fotos til reklame

Vi gør opmærksom på, at vi ind imellem benytter fotos fra undervisningssituationer på vores hjemmeside, sociale medier og i reklameøjemed. Hvis du ønsker et billede fjernet, er du velkommen til at kontakte Ungdomsskolen. 

 

 

Røgfri skoletid for skoleelever pr. 1. august 2019

Skanderborg ungdomsskole er en del af røgfri skoletid for skoleelever i Skanderborg Kommune. Røgfri skoletid betyder, at ungdomsskolens elever ikke må ryge i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område. Det inkluderer alle former for tobaksvarer, herunder snus og tyggetobak, samt e-cigaretter.

Skoletiden er også på vej til og fra skolen, i pauser, mellem- og fritimer og på vej til og fra aktiviteter på andre matrikler. Lejrskoler, studieture og andre ungdomsskolerelaterede arrangementer er ligeledes skoletid.

Hvis røgfri skoletid ikke overholdes, indleder vi en dialog med elev og forældre.

 

Røgfri arbejdstid for ansatte i Skanderborg Kommune

Byrådet vedtog den 27. marts 2019 at indføre røgfri arbejdstid for alle ansatte i Skanderborg Kommune pr. 1. januar 2020.

Røgfri arbejdstid gælder også, når man deltager i eksterne møder, kurser, uddannelse og konferencer samt ved sociale arrangementer og personalefester på skolens område. Herudover gælder røgfri arbejdstid udenfor normal arbejdstid i forbindelse med fx lejrskoler og personaledage.

 Senest opdateret 15.06.2023 09:15 af SBW
Apricore logo