• Fritidsundervisning og klubber

  Lidt af det hele til din fritid…

  Skanderborg Ungdomsskoles fritidsafdeling er et ungdomsunivers med en masse

  forskellige fritidstilbud til unge fra Skanderborg Kommunes 7. klasser og opefter.

  Vi har klubber i hele kommunen, hvor unge kan være sig selv sammen med hinanden.

  Vi har en masse fritidshold, der tilbyder alt fra anderledes sport og outdoor til sproglige
  og kreative fag.

  Velkommen til Skanderborg Ungdomsskoles fritidsafdeling.

 • UCS10

  På UCS10 er vi hvert år stolte af at kunne byde velkommen til en stor flok unge, der
  fylder vores lokaler på Ungdomscentret med fællesskab, faglighed og forskellighed.

  I får en bred vifte af valgfag, der sammen med de obligatoriske fag, brobygning
  og vejledning, giver en solid faglighed og de bedste rammer for at få afklaring på,
  hvad I vil i fremtiden.

  På UCS10 kan I blive klogere på det hele – også jer selv.

 • Skanderborgskolen

  Skanderborgskolen er Ungdomsskolens heltidsundervisning, og er et alternativ til
  folkeskolen.

  Skanderborgskolen er for normaltbegavede unge fra 7. – 10. klasse,
  som alle har vanskeligheder på forskellig vis.
  Det kan være de har en diagnose som gør det svært at være i store sammenhænge,
  eller også kan de have sociale, emotionelle og/eller kognitive vanskeligheder,
  som gør at de har behov for en anderledes dag og et alternativt skoletilbud.

 • Jeksendalskolen

  Jeksendalskolen henvender sig til elever fra 0. – 8. klasse.
  Skolen er et anderledes skoletilbud i Skanderborg Kommune.

  Eleverne på Jeksendalskolen har forskellige vanskeligheder, der gør det
  svært at begå sig i det almene miljø.
  Nogle elever har diagnoser såsom ADHD, Asperger, Tourette, Autisme,
  andre har bare rigtig svært ved at indgå i de sociale spilleregler.
  Vores indgangsvinkel til eleverne er en struktureret og genkendelig hverdag,
  hvor overblikket skabes af de voksne.

  Eleverne bliver visiteret til Jeksendalskolen af Skanderborg Kommunes visitationsudvalg.

 • Grejbank

  Skanderborg Ungdomsskole har en grejbank, hvor kommunens institutioner
  har mulighed for at leje udstyr til fordelagtige priser.